การชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด

คุณสามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด
กับพนักงานจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับสินค้า

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี

คุณสามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยการโอนเข้าบัญชี
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ผ่านธนาคารดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย บจก.ศรีรุ่งเรือง เชฟ 601-2-00900-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ 010-408614-4
ธนาคารกรุงเทพ บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ 230-067704-0
ธนาคารทหารไทย บจก.ศรีรุ่งเรือง เซฟ 258-1-00348-6

ส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้ามาได้ที่

EMAIL

srirungruang29@gmail.com
srirungruang@hotmail.co.th

FAX

02-539-7770

LINE

@srirungruang

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการขาย

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การขาย ชำระเงิน การบริการ การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการยกเลิกการขาย ให้กับผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัท ฯ ย่อมทำการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างรอบคอบที่สุด